JämställdhetRapport

Feminist organizations: Harvest of the new women's movement

Feministiska organisationer har inte undersökts av organisationsforskare, hävdar den här antologins redaktörer. Med avstamp i amerikansk forskning och praktik, främst på 1980- och 1990-talen, tar de ett steg mot att samla forskning och formulera teorier om feministiska organisationer. De frågar sig: hur har feministisk organisering överlevt ett amerikanskt 1980-tal i hård politisk motvind? Hur kan organisationer mest effektivt förändra samhället i enlighet med sina feministiska visioner och mål? 

Fyra teman genomsyrar texterna som undersöker dessa frågor. För det första, de feministiska organisationer som överlevt 1980-talet verkar ha gjort så delvis tack vare att de har institutionaliserats. Genom nära samarbete med andra ideella organisationer och den offentliga sektorn har de mobiliserat resurser och skapat allianser. Men vad innebär det för deras självständighet, förmåga att formulera kritik och driva politik? För det andra, hur ser relationen mellan enskilda organisationer och den större kvinnorörelsen ut? För det tredje, vilka spänningar finns inom kvinnorörelsen? Särskilt med tanke på den bredd av erfarenheter, ideologier och mål som formas inom en rörelse som genomskärs av makt i relation till bland annat etnicitet, rasifiering, klass, och ålder. Till sist menar redaktörerna att det inte finns universella svar på deras frågor. Istället måste de undersökas i ett särskilt sammanhang, med fokus på de möjligheter och begränsningar en specifik kvinnorörelse möter.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället