JämställdhetRapport

Feminism

Lena Gemzöe ger en introduktion till feminismens utveckling, framförallt inom akademin men även som en social rörelse. Syftet är att beskriva vad feminism innebär i Sverige idag ur ett inifrånperspektiv. Med det menar Gemzöe att utgångspunkten är feminism som samhällssyn och tanketradition. Metoden är en litteraturgenomgång där olika feministiska tanketraditioners utveckling diskuteras.

I boken presenteras en minsta gemensamma nämnares definition av feminism. Den kompletteras och utmanas av en genomgång av olika inriktningars förståelse av feminism. Där diskuteras olika förståelserna av kön och makt inom framförallt liberalfeminism, radikalfeminism, marxism/socialistisk feminism och socialistisk radikalfeminism. Gemzöe beskriver ojämlikhet i förhållande till kön inom fyra olika samhällssfärer: den politisk/ekonomiska, familjesfären, den kulturella sfären som nedvärderar kvinnor, och våld mot kvinnor och sexuellt utnyttjande av kvinnor. Hon diskuterar även ämnen som queerteori, män och feminism, och den teoretiska diskussionen om förhållandet mellan kön och etnicitet. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället