JämställdhetRapport

Ett delat rum. Agonistisk feminism och folklig bildning – exemplet Kvinnofolkhögskolan

Syftet med Ett delat rum är att undersöka hur skillnader mellan kvinnor diskuteras, konstrueras och dekonstrueras. Diskussionen förs utifrån exemplet Kvinnofolkhögskolan som beskrivs som en heterogen, enkönad och offentlig folkbildningsinstitution. Det metodologiska och teoretiska ramverket tar avstamp i diskursteori och existensfenomenologi.

I boken undersöks de konflikter och komplexa mönster som följer av skillnader mellan kvinnor. Författaren menar att skillnaderna omöjliggör identitetspolitik om den grundar sig i fixerade kategorier som klass och kön. En feminism som försöker inordna dessa skillnader i en enhetlig feministisk kamp är därför dömd att misslyckas. Istället diskuteras hur en demokratisk dialog mellan olika intressen kan främjas. Författaren inspireras av Hannah Arendt och menar att dialog inte bara innehåller förståelse och närhet, utan även avståndstagande och konflikt. Alla de elementen måste få rymmas i en demokratisk, pluralistisk form av politik.

Ett delat rum är en omarbetning av Berit Larssons avhandling från 2009. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället