JämställdhetRapport

Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860 – 1900

Avhandlingens syfte är att synliggöra den emancipationsideologi som låg till grund för den tidiga svenska kvinnofrigörelsekampen. Utöver det undersöks sambandet mellan frigörelsekampen och religion. Analysen fokuserar på en debatt mellan företrädare för den lutherdomen och kvinnorörelsens pionjärer om kvinnors kallelse och plats i offentligheten cirka 1860 – 1900. Analysen baseras främst på en genomgång av 1800-talsutgåvor av Luthers skrifter, protokoll från riksdags- och kyrkomöten, tidskrifter förknippade med kvinnorörelsen som Tidskrift för hemmet och Dagny och exempel på kvinnorörelsens pionjärers dagböcker och brev.

De tidiga aktörerna i kvinnorörelsen var samtidigt förankrade i både en luthersk och en liberal livsåskådning. Inger Hammar menar kvinnopionjärerna utvecklade en emancipationsideologi baserad på teologiska tankegods. Dessutom utvecklades ideologin i stor utsträckning i debatt och dialog med företrädare för den lutherska religionen. Den emancipationsideologi som utvecklades kombinerade de två influenserna – religion och liberalism – för att formulera krav på kvinnofrigörelse som en fråga om personlig frihet. Samtidigt omformulerade och utmanade de synen på kvinnans kallelse och roll i offentligheten.

Författaren hävdar också att kvinnohistorisk forskning och forskningen om kvinnorörelsen har varit religionsblind. Därför har den framställt religion och emancipation som varandras motsatser istället för att se hur religion spelade en central roll i utformningen av en tidig emancipationsideologi i Sverige. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället