JämställdhetRapport

Does feminism need a conception of civil society?

Anne Phillips frågar sig om feminismen behöver tänka mer på civilsamhället. I nuläget har feministisk analys inte fokuserat på civilsamhället i någon större utsträckning trots att civilsamhället utgör en viktig plats för feministisk aktivism. Frågeställningen diskuteras i förhållande till feministisk teori och teorier om civilsamhället, främst i anglosaxisk tappning.

Den främsta anledningen till att feminister inte har diskuterat civilsamhället är att det inte framträder som en relevant kategori i feministisk analys, menar författaren. Feministisk analys har fokuserat på hur samhället delas in i en privat och en offentlig sfär och hur underordning av kvinnor osynliggörs genom att förpassas till det privata samtidigt som civilsamhället har sorterats in i det offentliga. Forskning om civilsamhället har istället fokuserat på relationen mellan civilsamhället och staten och ofta förpassat feminismens centrala frågor till marginalen. Dessutom handlar en central debatt inom civilsamhällesforskningen om att dra upp linjer mellan olika sfärer i samhället. Det rimmar illa med feministisk analys som ofta försöker bryta ner uppdelningen i sfärer genom att visa hur könade maktrelationer snarare binder dem samman.

Trots det menar Phillips att feministisk analys bör ägna sig mer åt civilsamhället, eftersom det håller en stor potential för feministisk aktivism. Både civilsamhället och feminismen är pluralistiska och rymmer en stor bredd av frågor och sätt att arbeta på. Det passar feministiska rörelser, eftersom de ofta har progressiva ambitioner och ett behov av att utforska alternativ till ett sexistiskt samhälle. Dessutom menar Phillips att det är lättare för kvinnor att få makt och inflytande via civilsamhällets organisationer än i de mer exklusiva statliga organisationerna.

Men civilsamhällets feministiska potential infrias inte automatiskt. Tvärtom utestänger civilsamhällets organisationer ofta kvinnor och delar av civilsamhället har direkt antifeministiska mål. Därför behöver feministisk forskning undersöka både civilsamhällets (brist på) jämställdhet och dess potential som en givande plats för feministisk organisation. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället