JämställdhetRapport

Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön

(Denna sammanfattning är delvis baserad på bokens baksidestext.)

Det ordnar sig är en introduktion till området organisation och kön. Boken behandlar kunskapsfältet "kön" generellt och organisationsteorier med könsperspektiv. Det är också en bok som betonar betydelsen av organisationsnivån för förståelsen av hur kön skapas och ordnas i samhället. Boken har fyra teman: struktur, kultur, ledarskap samt jämställdhet och mångfald. Ett praktikfall exemplifierar resonemangen i de olika kapitlen. Bokens innehåll anknyter till titeln Det ordnar sig på flera olika sätt genom att beskriva allt ifrån hur kön "ordnas" i organisationer till hur såväl positiva som negativa attityder till organisatorisk förändring kommer till uttryck.

Det ordnar sig publicerades första gången 2001. Den nya utgåvan har uppdaterats i alla delar med ny forskning, nya kapitel om kultur, jämställdhet och mångfald samt ett avsnitt om entreprenörskap. Diskussionen om makt och förändring har utökats och i det avslutande kapitlet presenteras en samlad teori om organisation och kön.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället