JämställdhetRapport

Det civila samhället – vad vet vi?

Det civia samhället - vad vet vi ingår i en rapport från Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan. Rapporten utvärderar regeringens politik för det civila samhället ur civilsamhällets perspektiv, med särskilt fokus på följande teman: ekonomi, välfärd och demokrati.

I Gertrud Åströms kapitel sammanfattas forskning om civilsamhällets utformning: dess storlek, form, vem som är aktiv eller medlem och i vilken typ av organisationer. Några sektorer diskuteras i mer detalj. Ett exempel är idrotts- och friluftrörelsen och IRIS-modellen som har utvecklats för att idrottsföreningar ska kunna redovisa sin ekonomiska och sociala betydelse i samhället. Ett annat exempel är frågan om vinst och värderingar i vård och omsorg. Även förändringar i regeringens politik för civilsamhället diskuteras, bland annat utifrån civilsamhällets organisationers balansgång mellan finansiering från och samarbete med offentliga sektorn å ena sidan och organisationernas oberoende å andra sidan.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället