JämställdhetRapport

Den sanna frigörelsen. Fredrika-Bremer-Förbundet 1884-1921

(Sammanfattningen är baserad på bokens baksidestext.)

Avhandlingen belyser hur en av sekelskiftets största föreningar i den borgerliga kvinnorörelsen utvecklades. Fredrika-Bremer-förbundet, FBF, bildades 1884, mitt under den stundtals mycket inflammerade sedlighetsdebatten. Under åren fram till att kvinnlig rösträtt infördes, 1921, genomgick FBF en betydande förändring av ideologisk art. Kritiken mot rådande normer för kvinnligt och manligt minskade och en könskomplementär idé slog igenom. Detta medförde att frigörelsekravet blev mindre kontroversiellt samtidigt som kvinnor erkändes som politiska aktörer. Kvinnosaken hade blivit rumsren.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället