JämställdhetRapport

Den paradoxalt nödvändiga kvinnan: Könsdiskurser i Svenskt Näringsliv - ett nyliberalt drama

(Denna sammanfattning är en översättning av avhandlingens engelska abstract.)

Syftet med avhandlingen är konstruktionen av en nyliberal genusdiskurs i förhållande till politiska direktiv om ökad jämställdhet. Nyliberalism analyseras utifrån politisk rationalitet, vilket rör idén att begrepp som tillväxt, resursanvändning och marknaden antas ha betydelse för att skapa möjligheter för såväl individen som samhället.

Studiens empiriska fokus är organisationen Svenskt Näringsliv. Valet av fallstudie motiveras av privata sektorns kampanj att influera den allmänna opinionen, vilket ses som det mest omfångsrika nyliberala projektet i Sverige det senaste årtiondet. Texter från Svenskt Näringsliv analyseras med hjälp av en ’What’s the problem represented to be?’-ingång i diskursanalys med fokus på genus och hur genus konstrueras i en nyliberal diskurs. Fokus ligger mer specifikt på de subjektspositioner som möjliggörs i den nyliberala diskursen och som uttrycks i Svenskt Näringslivs representationer av jämställdhetsproblemet.

Analysen visar att Svenskt Näringslivs representation av problemet konstruerar jämställdhet som en fråga om och för kvinnor. Kvinnor positioneras som både en marknadsekonomisk resurs och som ett problem av samma anledning. Föreställningar om särart och likhet positionerar kvinnor som otillräckliga på många olika sätt. Avhandlingens titel, Den paradoxalt nödvändiga kvinnan, illustrerar att kvinnor antas vara oumbärliga, inte för sin egen skull och inte för jämställdhetens skull, utan för att försäkra att den nyliberala idén om marknadens nödvändighet kan återskapas.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället