JämställdhetRapport

Civilt samhälle kontra offentlig sektor

(Sammanfattningen är baserad på bokens baksidestext.)

Har den allt större offentliga sektorn urholkat det privata ansvarstagandet? Har den nya eliten av professionella politiker och byråkrater underminerat demokratin och slagit sönder de informella gemenskaperna? Eller är talet om det civila samhället först och främst ett kodord för högerinspirerad attack på demokrati, jämlikhet och trygghet till förmån för samhällets vinnare?

Här drabbar ett antal samhällsdebattörer samman för att diskutera frågan om välfärdsstatens framtid. Gemensam utgångspunkt är det laddade och omstridda begreppet "det civila samhället". Med välfärdsstatens kris har en intensiv debatt om den offentliga sektorn blommat upp utifrån såväl ekonomiska som moraliska och ideologiska perspektiv.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället