JämställdhetRapport

Civilsamhället - Några forskningsfrågor

Civilsamhället – några forskningsfrågor slår ett slag för civilsamhället som ett prisma genom vilken olika forskningsfält kan mötas. Boken eftersträvar ett helhetsperspektiv på forskningen om civilsamhället: Vilka teman ser vi i debatten om civilsamhället? Vilka är de stora trenderna i sektorn? I vilka riktningar borde forskningen röra sig?

I det tvärvetenskapliga mötet utmanas gamla begrepp och teorier, menar bokens redaktör. Civilsamhället sträcker sig över många av de kategorier annan forskning tar för givet, till exempel uppdelningen i stat och marknad, eller i lokalt, nationellt och globalt. Några av de teman som diskuteras är civilsamhällets roll i välfärden, entreprenörskap i civila samhället och hur civilsamhällets organisationer ska balansera inverkan från stat och näringsliv för att hitta sin egen särat. Framväxten av ett globalt civilsamhälle diskuteras också med slutsatsen att det svenska civilsamhället är svårt att förstå utan att studera rörelsers och organisationers globala länkar.

Författarna bidrar med skilda perspektiv från akademin, den offentliga sektorn och civilsamhällets organisationer. Valet av metod och material varierar, men vanligast är att med avstamp i befintlig forskning utforska centrala frågor och trender som civilsamhället och forskningen om det kommer att möta framöver.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället