JämställdhetRapport

Civilsamhället i samhällskontraktet. En antologi om vad som står på spel

(Det andra stycket i denna sammanfattning är taget från bokens baksidestext.)

Antologin Civilsamhället i samhällskontraktet utgår från att det svenska samhällskontraktet är i omvandling och de olika kapitlen diskuterar vad det är som står på spel. Förändringsprocesserna studeras med civilsamhället i fokus. Kapitlen visar både nya mönster och stabilitet i relation till tidigare samhällskontrakt. Exempel på nygamla företeelser som antologin belyser är kommersialisering, filantro-kapitalism, socialt entreprenörskap och vad som kallas för borgerlighetens återkomst.

Det svenska samhällskontraktet befinner sig sedan en tid tillbaka i omvandling, men riktningen är långt ifrån självklar. Starka allianser mellan folkrörelserna och den framväxande välfärdsstaten var viktiga inslag i den tidigare versionen. Denna byggde på tydliga gränser och en långtgående arbetsdelning mellan olika sektorer i samhället. Med folkrörelserna kom även en ny form av medlemskap som erbjöd breda grupper av medborgare tillgång till det framväxande föreningslivet och organisationerna tillgång till både engagemang och resurser. Olika avtal och överenskommelser angav riktningen på många områden och blev också del i den osynliga samhällsväv som spändes upp. Den transformationen som nu pågår kan betraktas som ett stort antal parallella processer på olika nivåer i vilka samhällskontraktet successivt omförhandlas.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället