JämställdhetRapport

Civil society and equality

Civil society and gender equality diskuterar civilsamhällets förhållande till radikal jämlikhet och rasism, sexism och klassbaserade ojämlikheter. Diskussionen förs främst utifrån centrala verk inom den anglosaxiska vetenskapliga diskussionen om civilsamhällessfären och dess förhållande till stat och marknad.

Civilsamhällets uppdrag är att synliggöra ojämlikheter i stat och marknad, samt att verka för jämlikhet inom alla samhällssfärer, menar författaren. Hur civilsamhället lever upp till sitt uppdrag diskuteras i förhållande till tre olika aspekter av civilsamhället.

Den första är hur det står till med jämlikheten inom föreningslivet och inom specifika organisationer. För att kunna verka för jämlikhet externt behöver civilsamhällets organisationer vara jämlika internt. Så är inte fallet, menar Sally Kohn. Studier av civilsamhällets organisationer i USA, Indien, Sydafrika och Filippinerna visar att de styrs av priviligierade grupper och främst vita män. Det förklaras med att civilsamhället speglar maktstrukturer i samhället i stort.

Den andra aspekten är jämlikhet inom den offentliga sfären. Här kämpar underordnade grupper för att erkännas och uppnå jämlikhet. De för även en kamp för att definiera vad som ingår i den offentliga sfären. Ett exempel är kvinnorörelsens kamp för att göra mäns våld mot kvinnor till en politisk fråga. För att civilsamhället ska kunna arbeta för jämlikhet måste det analysera maktrelationer i samhället i stort och hur de påverkar civilsamhället.

Den tredje aspekten är civilsamhällets roll i att debattera och forma definitionen av det goda samhället. Det innebär särskilt ett ansvar för civilsamhällets organisationer att forma hur vi förstår jämlikhet. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället