JämställdhetRapport

Antifeminism, kulturrasism och begäret efter renhet

Detta kapitel ingår i en antologi som diskuterar frågor kring kulturarv och kulturinstitutionernas unika position och samhällsansvar. Särskilt fokus läggs på hur vi kan agera för mänskliga rättigheter och allas lika värde när intoleranta rörelser växer fram i Europa.

Mattias Gardells kapitel definierar och länkar samman företeelser som antifeminism, islamofobi och fascism. Gardell beskriver hur antifeminism utmålar feminism som förtryckande och statsbärande. Antifeminismen framställer därmed sig själv som motståndare till feminism och som ett frigörelseprojekt. Antifeminismen har olika ideologiska grunder som alla delar en gemensam grundsyn på kön som binärt, det vill säga endast omfattande män och kvinnor.

Islamofobi definieras som ”… en benämning på historiskt, socialt, kulturellt och politiskt reproducerad fördomar om, aversioner mot och diskriminering av muslimer som representanter för ett föreställt och negativt laddat kollektiv” (s. 180). Islamofobi utgör en form av rasism som till exempel tar sig uttryck i att personer med muslimskt klingande namn diskrimineras på arbets- och bostadsmarknaden och utsätts för hatbrott.

Gardell visar hur antifeminism, islamofobi och andra uttryck för rasism till viss del grundar sig i samma världsbild och diskurs. Ett exempel på det är dessa rörelsers föreställning om att de bär den enda, verkliga sanningen, men att deras sanning är tabubelagd, tystad och utestängd av politiskt korrekta institutioner. Ett relaterat exempel är ilskan och oron över att att ens privilegier och ens position som normen ifrågasätts. Det gäller framförallt ”de vita, heterosexuella män från medelklass och utbildad arbetarklass som bär upp de främlingsfientliga och antifeministiska miljöerna” (s.180). 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället