JämställdhetRapport

Andra män: Maskulinitet, normskapande och jämställdhet

(Den här sammanfattningens första stycke är taget från bokens baksidetext.)

I antologin diskuteras hur det som uppfattas som goda handlingar används för att representera det gemensamma, medan våldsbrott, kvinnomisshandel och sexism förklaras som ett verk av Andra män. Är det därför som män som misshandlat kvinnor har så svårt att se sig själva som kvinnomisshandlare? Är det därför som fördomsfulla stereotyper av invandrarmän används som förklaring till brott eller sexism? Dessa och andra frågor diskuteras av forskare från skilda fält som genusvetenskap, antropologi, socialt arbete, sociologi och ungdomsvetenskap.

I ett kapitel diskuterar Linn Egeberg Holmgren vad det kan innebära i praktiken att som man vara feminist i förhållande till en principiellt jämställdhetsförespråkande majoritet. Kapitlet baseras på intervjuer med män som engagerar sig feministiskt. Kapitlet ger även en bakgrund till hur mäns position inom svenskt jämställdhetsarbete och till hur män och feminism har diskuterats inom genusvetenskapen.

Lucas Gottzén disktuerar i ett annat kapitel män som utövar våld mot kvinnor som jämställdhetens Andre i Sverige. Kapitlet baseras på intervjuer med 47 män som genomgår behandling efter att ha utövat våld mot sina partners. Studien visar att många av har svårt för att se sig själva som kvinnomisshandlare. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället