JämställdhetRapport

Aktivism

Lambda Nordica, 2013(1): 11-31

Lambda Nordica är en nordisk vetenskaplig tidskrift om LGBT och queerstudier som 2013 gav ut ett temanummer om motstånd och queeraktivism i Sverige.

Temanumrets gästredaktörer Fanny Ambjörnsson och Janne Bromseth syfte har varit att samla en bredd av artiklar som bidrar till en förståelse av vad queeraktivism, vad den är, vad den gör och hur den kan förstås. I gästredaktörernas indelning sätts artiklarna och queeraktivismen in i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Detta sammanhang sammanfattas såhär: ”Det är i detta historiskt specifika, sociala sammanhang – med ökade juridiska rättigheter, ökad synlighet och fortsatt relativt stor utsatthet – som queeraktivismen tagit form i Sverige.” (s.16)

De olika artiklarna speglar den bredd av queeraktivism som finns i Sverige. Jan Wickman undersöker i sitt kapitel queeraktivism utifrån teoriet om sociala rörelser. Den lesbiskfeministiska rörelsen och dess begrepp ”den kvinnoidentifierade kvinnan” undersöks i Hanna Hallgrens artikel. Cathrin Wasshede undersöker hur queeraktivister representerar sig själva på internet i en artikel med namnet Med hat och smuts som vapen. Feministisk, lesbisk och queeraktivism diskuteras även tillsammans i Ingrid Nybergs artikel om porraktivism. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället