JämställdhetRapport

1900-talets kristna kvinnorörelser

I denna korta text sammanfattas den roll kristna kvinnor i Sverige och Europa spelade i kvinnorörelser under 1900-talet. Texten utgör en kort översikt av kvinnors historia inom kyrkan och i kristna kvinnorörelser.

I kapitlet skildras dels hur kristna kvinnor var del av kvinnorörelsens kamp för rösträtt och lika rättigheter, dels hur de bildade egna organisationer från 1800-talet framåt. Fredrika Bremer är ett exempel på en person som var aktiv både inom kristet socialt arbete och i kvinnorörelsen. Katolskt socialt engagemang utgjort en inspirationskälla för det kristna filantropiska arbete som utfördes av kvinnor i Sverige.

Andra exempel på kvinnors engagemang i organisationer med kristna förtecken är i fredsrörelsen. Kvinnors organisering över nationsgränser bidrog även till framväxten av internationella rörelser för såväl fred som samarbete runt kvinnofrågor inom kyrkan. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället