Internationellt utvecklingssamarbeteRapport

Swedish development cooperation through Swedish and local NGOs

Det här är en studie om hur det svenska utvecklingssamarbetet till det civila samhället i samarbetsländerna kanaliseras och organiseras genom svenska och lokala enskilda organisationer. Studien inleds med en idéhistorisk överblick av hur de dominerande svenska enskilda organisationerna i dag har utvecklats från folkrörelser och kristet missionsarbete till etablerade professionella icke-statliga organisationer i nära samarbete med den svenska regeringen. Studien fortsätter med en beskrivning för de olika roller de svenska enskilda organisationerna har och de olika arenor som de är verksamma i. Rollerna som identifierats är utvecklingsarbete, humanitärt arbete, informationsarbete, demokrati, kultur och media, HIV/Aids och opinionsbildning. Stöd till lokala civilsamhällesorganisationer i samarbetsländerna diskuteras sedan i ett separat avsnitt. Detta avsnitt följs av en analytisk och beskrivande diskussion om utmaningar, konsekvenser och problem som det icke-statliga biståndet står inför. De frågor som diskuteras är: Vilken roll kan svenska enskilda organisationer spela för utvecklingen av det civila samhället i mottagarlandet? Balansen mellan att kanalisera medel via svenska och lokala organisationer, självständighet eller beroende för enskilda organisationer när de används som ombud för det svenska samarbetet, trovärdighet och legitimitet när det gäller enskilda organisationer, hållbarhet och ägande, effektivitet kontra arbetsbelastning för Sida och slutligen Parisdeklarationen och dess konsekvenser för enskilda organisationer och det civila samhället.

Internationellt utvecklingssamarbete
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället