Internationellt utvecklingssamarbeteRapport

Standardizing civil society: interpreting organizational development in the tension between instrumentalism and expressivism

I denna avhandling undersöker Ola Segnestam Larsson hur svenska fackföreningar, religiösa organisationer samt organisationer på funktionshindersområdet arbetat med att stödja organisationsutveckling i civilsamhället i Nicaragua.

Frågan som ställs är om organisationsutveckling kan stödja ett livskraftigt civilsamhälle som sägs spela en viktig roll i lokala konflikter, nationella debatter och i internationell politik. Förutom förbättrade projekt och organisatoriska processer argumenteras ibland för att organisationsutveckling kan leda till att det civila samhället kan bidra till det "goda samhället".

Utifrån kvalitativa fallstudier av samarbeten mellan fackföreningar, religiösa organisationer och organisationer av personer med funktionsnedsättning menar Ola Segnestam Larsson att de idéer och modeller som lyfts fram för att utveckla det civila samhällets organisationer inte verkar vara lämpliga att verkställas. I själva verket fungerar de mer som instrument för att legitimera de involverade aktörerna. Samtidigt används idéerna och modellerna för att skydda organisationernas aktiviteter från motstridiga interna och externa krav. Författaren frågar sig också om inte organisationsutvecklingen i själva verket hotar några av de primära värden och egenskaper som förknippas med det civila samhället. Snarare än att ge upphov till ett starkare civilsamhälle skulle organisationsutveckling därmed i förlängningen kunna leda till en minskning av sociala innovationer, en likriktning av organisationer och till att det civila samhället instrumentaliseras.

Internationellt utvecklingssamarbete
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället