Internationellt utvecklingssamarbeteRapport

NGO and grassroots policy influence: What is success?

Denna artikel skriven i mitten av 1990-talet menar att icke-statliga organisationer och gräsrotsgrupper som arbetar med rättvis och hållbar utveckling har vuxit i omfattning och antal i hela världen som ett resultat av regeringars oförmåga att komma till rätta med problemen med orättvisor och miljöförstöring. Dessa organisationer har stött traditionellt marginaliserade grupper i sina ansträngningar att förbättra de ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska förhållanden under vilka människor lever. Ändå undergräver nationell och internationell politik i allt högre grad deras insatser för en hållbar utveckling och begränsar ofta möjligheten för låginkomsttagare att delta effektivt i samhället. I artikeln, vars empiri utgörs av fem fallstudier från Filipinerna, diskuteras dilemman som icke-statliga organisationer som bedriver opinionsbildning och påverkansarbete kan ställas inför. Utifrån fallstudierna lyfts ett antal framgångsfaktorer fram. Författarens menar att tre olika dimensioner: policy, det civila samhället och demokrati, bör användas för att utvärdera opinionsbildning och påverkansaktiviteter samt att det är viktigt att se till såväl kortsiktiga som långsiktiga prestationer.

Internationellt utvecklingssamarbete
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället