Internationellt utvecklingssamarbeteRapport

Missionärerna och Afrikas svarta barn

Denna kandidatuppsats syftar till att beskriva hur svenska missionärer bemötte afrikanerna och deras kultur i början på 1900-talet. Författarnas övergripande ambition är att identifiera vilka etiska och ideologiska strukturer som låg till grund för missionärernas bedömning av afrikanerna och deras samhällen. Studien söker svara på frågeställningen: Kan man se likheter och skillnader mellan tidiga 1900-tals missionärer i deras inställning till afrikaner från olika kulturella och religiösa traditioner? Centralt är även om studien kan spåra om och i så fall hur samtidens ideologiska idéer användes av missionärerna i deras försök att begripliggöra kulturmötet mellan afrikaner och européer. Studien visar att missionärer från skilda missionsorganisationer i stort sett hade samstämmiga värderingar av afrikanerna. Resultaten visar också att missionärerna använde fyra olika typer av ideologier för att, dels förklara behovet av mission bland afrikanerna, dels förklara afrikanernas mentalitet och samhällssystem. Missionärernas värderingssystem bestod av en blandning av patriarkala, liberala (idealistiska), socialdarwinistiska, kulturimperialistiska, samt i vissa fall imperialistiska idéströmningar. 

Internationellt utvecklingssamarbete
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället