Internationellt utvecklingssamarbeteRapport

The management of non-governmental development organizations

David Lewis pekar på att det under 1990-talet, i stora delar av världen, inträffade en kraftig tillväxt i antal och omfattning av organisationer från den så kallade tredje sektorn. Dessa organisationer kan vara verksamma inom ett brett spektrum av områden från välfärdstjänster till fritidsaktiviteter, från politiska påtryckningsgrupper till konst och hobbygrupper. En viktig undergrupp av den tredje sektorns organisationer är de icke-statliga organisationerna på det internationella utvecklingsområdet. Denna bok utforskar några av de viktigaste utmaningarna för förvaltning av icke-statliga organisationer, genom att fokusera på både interna och kontextuella frågor. Undersökningens resultat pekar mot att icke-statliga organisationer i högre utsträckning borde hämta och kombinera förvaltningsmetoder som hämtas från olika typer av källor. Den stora variationsrikedomen bland de icke-statliga organisationerna innebär att den blandningen kommer att se olika ut från organisation till organisation och att blandning också kan ändras när organisationen förändras, fattar nya beslut och utvecklar nya strategier.

Internationellt utvecklingssamarbete
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället