Internationellt utvecklingssamarbeteRapport

I livets tjänst: Om Diakonia 40 år

År 2006 firade Diakonia 40 år som kristen biståndsorganisation. Det började som en katastroforganisation under namnet Frikyrkan Hjälper i mitten av 60-talet och är idag en organisation som arbetar med långsiktigt utvecklingsbistånd. I skriften beskrivs inledningsvis organisationens första fem år då det var under dessa år som så mycket av den policy, som alltsedan dess präglat organisationen, drogs upp. Bokens kapitel beskriver sedan fyra länder och med dem dess regioner: Bangladesh/Asien, Sydafrika/Afrika, Palestina/Israel/Mellanöstern och El Salvador/Latinamerika. Ett kapitel beskriver även själva organisationen och där presenteras också arbetet i Sverige. I det avslutande kapitlet beskrivs de senaste fem åren fram till årsmötet i maj 2005. Det har varit år av kamp, diskussioner, utveckling, lärande och expansion. Men framför allt har dessa år präglats av att verksamheten i alla led och hela tiden burits av människor med stort engagemang. Under dessa fyra decennier har det hänt mycket i världen. Sedan mitten av sextiotalet och fram till idag har olika rubriker etsat sig fast i människors minnen såsom Biafrakriget, sexdagarskriget i Mellanöstern, diktaturernas fall i Latinamerika, Sydafrikas befrielse från apartheid, Berlinmurens fall, upplösningen av det kalla kriget mellan Öst och Väst och nu senast Irakkriget. Bakom alla dessa händelser finns en unik historia och ett bakomliggande politiskt maktspel. I denna bok ges Diakonias perspektiv av händelserna från dessa områden.

Internationellt utvecklingssamarbete
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället