Internationellt utvecklingssamarbeteRapport

Challenges for the democratisation process in Tanzania. Moving towards consolidation 50 years after independence?

År 2011 firade Tanzania 50 år som självständigt land och medan de flesta av Tanzanias grannländer har gått igenom våldsamma konflikter har Tanzania lyckats genomföra omfattande reformer utan väpnade politiska konflikter. Denna avhandling analyserar den politiska utvecklingen i Tanzania sedan införandet av flerpartisystemet år 1992, med fokus på utmaningarna för demokratiseringsprocessen i samband med valen 2000 och 2005. Frågan om i vilken utsträckning Tanzania har gått mot en konsolidering av demokratin analyseras också genom en analys av nio olika institutioner av betydelse för demokratiseringen: staten samt det politiska, civila respektive ekonomiska samhället. Fokus ligger vid utveckling av det politiska samhället och i synnerhet oppositionens roll. Analysen är baserad på sekundär- och primärmaterial som samlats in år 2000 - 2010. Den viktigaste slutsatsen är att även om den liberala demokratins institutioner har utvecklats gradvis så har den oskrivna enpartiregeln fortsatt. Detta manifesterades under valet år 2005 då CCM vann 92 % av platserna i parlamentet. Trots en imponerande ekonomisk tillväxt är fattigdomen fortsatt djup. På en teoretisk nivå, aktualiserar detta den gamla debatten mellan liberal- och substantiv demokrati. Varken ekonomiska eller politiska reformer har uppenbarligen lett till en förändring av det politiska och ekonomiska systemet. Det kan därför vara så att gränssnittet mellan ekonomiska, politiska och administrativa reformer inte har beaktats tillräckligt inom den liberala demokratiska traditionen. Liberal demokrati är nödvändig för en demokratisk utveckling, men inte tillräckligt för att demokratin skall konsolideras.

Internationellt utvecklingssamarbete
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället