Internationellt utvecklingssamarbeteRapport

Assessing civil society outcomes: the case of Moldovian CSOs supported by Sida

Denna rapport utvärderar effekterna av tre av Sidas biståndsprogram till civilsamhället som syftar till att främja demokrati och mänskliga rättigheter i Moldavien. Utvärderingen baserar sig både på intervjuer med företrädare för det civila samhället, offentliga aktörer och givare och på en enkät riktad till civilsamhällesorganisationer.

Svenskt bistånd till det civila samhället i Moldavien sägs ha bidragit till ökad respekt för demokratiska principer såsom förbättrad lagstiftning som gynnar befolkningen, ökad transparens och motsvarande korruptionsminskning, stärkt samarbete mellan stat och civilsamhälle samt oberoende medier. Biståndet sägs också ha lett till ökad respekt för mänskliga rättigheter och frihet från diskriminering i mottagarlandet. 

Internationellt utvecklingssamarbete
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället