IntegrationRapport

Trade union responses to immigrants and ethnic inequality in Denmark and the UK: The context of consensus and conflict

European Journal of Industrial Relations, 10(1)

Denna artikel använder intervjuer med fackliga aktivister i Storbritannien och Danmark för att utforska facklig policy mot medlemmar med invandrarbakgrund och mot etniska minoriteter i varje land. Policyn hos de danska facken betonar utbildning, kommunikation och medvetandegörande, medan de brittiska facken fokuserar på strukturerna för rasism och utanförskap, och behovet av anti-diskriminering och positiv särbehandlingspolicy. Artikeln antyder att kontrasten mellan konsensus-och konfliktreferensramar, och kvaliteten på den nationella politiska diskursen är faktorer som kan bidra till ökad förståelse av dessa nationella skillnader.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället