IntegrationRapport

Sverigefinländarnas etniska organisationer

Denna översikt är en del av ett större projekt som undersökte invandrarorganisationer i Sverige i början av 80-talet. Studien bygger på intervjuer med representanter och företrädare för riksförbund och organisationer för finländare i Sverige. Studien ger en allmän överblick över det sverigefinländska organisationsfältets uppkomst, utveckling och differentiering under de olika skeenden som invandringen, invandrarbefolkningens struktur och den svenska invandrarpolitiken genomgått. Fokus ligger på de faktorer som lett till grundandet av organisationerna, den sociala strukturen hos organisationernas ledning, ledningens rekrytering samt organisationernas ekonomiska resurser. Fokus ligger också på organisationernas målsättningar och verksamheter samt de interna relationerna inom det sverigefinländska organisationsfältet och de externa relationerna med det övriga samhället.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället