IntegrationRapport

The role of (transnational) social capital in the start-up processes of immigrant businesses: The case of Chinese and Turkish restaurant businesses in Finland

International Small Business Journal, 30(3)

Artikeln fokuserar på processen att starta företag hos kinesiska och turkiska invandrare i Finland. Av särskilt intresse är betydelsen av socialt kapital i upprättandet restaurangföretag och hur variationer i tillgång till sammanbindande och överbryggande socialt kapital kan förklara skillnader mellan de två grupperna. Studien bygger på intervjuer med enskilda entreprenörer och baseras på två olika set av data: en som koncentrerar sig på kinesisk restaurangägare och den andra på ägarna av turkiska, kebabsnabbmatsställen i södra Finland. Oberoende av de generella likheterna grupperna emellan, visar en närmare analys av processerna kring nystartandet av affärsverksamheterna mer distinkta mönster som verkar kopplade till invandringsprocessen: dvs., vem flyttade till Finland, varför de flyttade och hur. De två studierna visar att relevant socialt kapital kan ackumuleras på olika sätt beroende på gruppens specifika migrationsmönster.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället