IntegrationRapport

Political and cultural ethnic mobilisation: The role of immigrant associations in Norway

Journal of Ethnic & Migration Studies, 34(6)

Denna artikel analyserar i vilken utsträckning invandrarföreningar i Norge är aktiva i kollektiv kulturell och politisk mobilisering och spelar en roll i det politiska systemet. Invandrarföreningar i allmänhet uppfattas som engagerade i utvecklingen av gemensamt kulturarv och gemensam tillhörighet (kulturell mobilisering). Invandrarföreningar kan också tilldelas en politisk roll, eftersom deltagandet i dessa organisationer är tänkt att öka politiskt deltagande. Denna artikel tar sig snarare an frågan om till vilken grad invandrarföreningar själva engagerar sig i den politiska processen. Politiska möjlighetstrukturer används som teoretisk ansats för att förstå invandrarföreningars kollektiva deltagande i politiska processer. Antagandet att engagemang i invandrarföreningar kan öppna möjligheter för kollektivt politiskt deltagande ligger bakom både nuvarande offentliga politiken i Norge och en del av den aktuella forskningslitteraturen. Artikeln är baserad på resultaten av en enkät riktad till alla invandrarföreningar i Norge. Den analyserar fördelningen av olika typer av invandrarföreningar, deras mål och aktiviteter, deras kontakter med andra organisationer, statliga institutioner, politiska partier och media, och deras egna uppfattningar om politiskt deltagande och inflytande.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället