IntegrationRapport

A note on the measurement of generalized trust of immigrants and natives

Social Indicators Research, 103(1)

Artikel syftar till att testa validiteten av måttet generell tillit i olika grupper med olika bakgrunder så som infödda och invandrare. Under senare år har nämligen forskning om generell tillit utökats till att inkludera även invandrare som grupp. Det kan dock ifrågasättas om den ofta använda konstruktionen generell tillit är ett rimligt mått på detta fenomen om man jämför grupper som infödda och icke-västerländska invandrare i västerländska samhällen. Studien bygger på en dansk undersökning av två generationer av infödda och invandrare. Artikeln visar att generell tillit som mått är giltigt över gruppgränser genom att testa måttets invarians validitet. Båda testerna visar tydligt att generell tillit som konstruktion och mått faktiskt avser samma fenomen för både infödda och invandrare och kan på så vis användas när man jämför nivåer, orsaker och konsekvenser av förtroende för de två grupperna.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället