IntegrationRapport

Mångfaldens organisering – Om integration, organisationer och interetniska relationer i Sverige

Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis

Syftet med denna avhandling är att undersöka interetniska relationer mellan organisatoriskt aktiva människor med olika etnisk bakgrunder. Avhandlingen fokuserar på mellanmänskliga relationer som bygger på ett ömsesidigt beroende mellan parter, ömsesidig respekt, gemensamma förfaranderegler, verkliga möjligheter att fri från tvång uttryckligen godkänna eller förkasta ett förslag i en beslut- eller överläggningsprocess, där människor som har olika etniska bakgrunder strävar efter insikt och förståelse i sina relationer. Avhandlingen bygger på tre empiriska fallstudier om samarbete, samråd och deltagande som former av interetniska relationer inom organisatoriska fält i samhället. Dessa fall ses i avhandlingen som exempel på att "organisera inter-etnicitet", eller organisera människor med olika etnisk bakgrund kring gemensamma angelägenheter. Att organisera interetnicitet är i sin tur en del av att organisera och integrera mångfald i samhället. Resultaten av de tre fallstudierna visar att vilka möjligheter och hinder som finns i att organisera inter-etnicitet. Fallstudierna visar tydligt att de spänningar som påverkar de mönster av och variation i möjligheter och hinder har sitt ursprung långt bortom etnicitet i sig. Spänningar mellan gamla och nya organisationer, mellan organisationer för arbetskraftinvandrare och organisationer för flyktinginvandrare, mellan organisationer från samma etniska grupp eller mellan organisationer som har konflikter som härstammar från medlemmarnas hemländer ger några exempel på de svårigheter som skapar hinder för breda intressekonstellationer mellan organisationer. Avhandlingen bygger på tre kvalitativa fallstudier om 1) samarbetet mellan etniska organisationer genom SIOS (Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige) och dess föregångare sen 1975, 2) samråd mellan svenska staten och etniska och trans-etniska invandrarorganisationer genom regeringsråd sedan 1975 och 3) invandrares politiska deltagande med fokus på Socialdemokraterna och Folkpartiet. Det empiriska materialet består av dokument, intervjuer och observationer.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället