IntegrationRapport

It depends ... How organisational participation affects political participation and social trust among second-generation immigrants in Denmark

Journal of Ethnic and Migration Studies, 30(3)

Artikeln syftar till att testa det sociala kapitalet hypotesen att deltagandet i etniska föreningar bygger social tillit och tolerans, vilket i sin tur skapar en grund för politiskt deltagande. För att bekräfta hypotesen bör organisatorisk delaktighet ha en positiv effekt på social tillit samt formellt och informellt politiskt deltagande. Artikeln presenterar parallella analyser av enkätdata för andra generationens invandrare från tre etniska grupper i Danmark, nämligen f.d. jugoslaver, turkar och pakistanier. Slutsatsen är att effekterna av organisatorisk medverkan varierar från etnisk grupp till etnisk grupp och från en beroende variabel till den andra. Organisationsdeltagande har en mycket stark inverkan på informellt politiskt deltagande bland pakistanier, men ingen på formella deltagande (att rösta i val). Det finns en svagare men ändå betydande inverkan på både formellt och informellt deltagande bland turkarna, men det finns ingen effekt på någon form av deltagande bland f.d. jugoslaverna. Slutligen har organisationsdeltagande ingen betydelse för att bygga social tillit i någon av de tre grupperna. Det finns alltså starka indikationer på politisk mobilisering bland några av de etniska grupperna, men det vore en överdrift att tala om generering av socialt kapital.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället