IntegrationRapport

ISKCON and South Asian Hindus in Finland: Strategies for integration

Finnish Journal of Ethnicity & Migration, vol. 5 (2)

Artikeln använder sig av den teoretiska referensramen kring begreppet socialt kapital. Genom intervjuer med medlemmar eller före detta medlemmar av ISKCON, ”International Society for Krishna Consciousness” (Internationell Gemenskap för Krishna Medvetenhet), i Finland, syftar denna artikel att undersöka de olika sätt genom vilka denna rörelse har försökt integrera hinduer från Sydost-Asien i sina verksamheter. Studien visar att, medan de flesta av strategierna som antagits av ISKCON i Finland har misslyckats individuellt, har rörelsen ändå lyckats skapa och bibehålla en mycket stark position i det hinduiska landskapet i Finland. Genom att jämföra lokal praxis med internationella trender och strategier inom ISKCON visar artikeln skillnader mellan dessa. Orsaken till dessa skillnader är både lokala förhållanden samt enskilda lokala ledares handlingsutrymme. Vidare i artikeln berörs också frågor kring "Hinduisation" och " templeisation" som andra forskare har lyft fram vad gäller utvecklingen både inom ISKCON och den hinduiska diasporan.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället