IntegrationRapport

Invandrarorganisationer i Sverige

I detta antologikapitel sker en kartläggning av hur många etno-nationella organisationer som fanns i Sverige 2002, antalet medlemmar, verksamhetsområden, och geografisk spridning. Kapitlet diskuterar också kort vilken funktion dessa organisationer kan tänkas spela i det svenska samhället och vilken roll de kan tänkas spela i integrationsprocessen. Materialet består av uppgifter om medlemsantal och föreningar samt verksamhetsberättelser från de riksförbund bildade på etnisk eller nationell bas som får bidrag från Integrationsverket. Dessa riksförbund är ofta indelade i geografiskt avgränsade lokalföreningar. För att få en bild av den lokala nivån har också intervjuer med 20 representanter för lika många lokala föreningar i Malmö genomförts. Studien visar att, i de bidragsberättigade riksförbundens verksamheter, har de flesta aktiviteter en kulturell funktion, något som också stämmer in på de lokala föreningarna. Aktiviteter som har en integrationsfunktion är också vanligt förekommande. Hemlandsrelaterade och politiska verksamheter är mindre förekommande bland riksförbundens verksamheter. Dock finns de mycket som tyder på att riksförbunden i högre utsträckning än de lokala föreningarna har en politisk funktion. Studien pekar också på att både riksförbunden och lokalföreningarna i det stora hela har en marginell politisk funktion. Samarbete med organisationer och myndigheter ser olika ut beroende på om det är ett riksförbund eller en lokalförening. Både lokalföreningarna och riksförbunden har en viktig roll som bildare/utbildare Lokalföreningarna har också en viktig stödjande och rådgivande funktion.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället