IntegrationRapport

Invandrarnas riksorganisationer

Rapporten presenterar en undersökning av 28 invandrarorganisationer, gjord på uppdrag av invandrarpolitiska kommittén. Studien bygger på intervjuer med representanter för 28 riksförbund. Syftet är att beskriva relationerna mellan invandrarorganisationerna och deras omgivning med avseende på innehåll, förekomst och effekter. I studien undersökes invandrarorganisationers historiska framväxt, deras formella struktur, resurser, medlemmar, riksorganisationernas medlemsorganisationer, verksamhet i form av opinionsbildning, kommunikation, service, rekrytering m.m. Man undersöker också samspelet mellan olika nivåer och frörankringen i samhället. Man tittar även på organisationernas koppling till det politiska systemet inklusive kontakter och politiska resurser. Slutligen tittar man på kontakter med media och internationellt.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället