IntegrationRapport

Integrating governmentality: Administrative expectations for immigrant associations in Finland

Alternatives, 32(2): 197-224. 

Artikeln handlar om styrningen av invandrarorganisationer i Finland inom integrationsområdet. Data som används består av administrativa dokument som rör styrningen av invandrarföreningar, intervjuer av integrationstjänstemän och av arbetare i integrationsprojekt samt den officiella finska tidningen för invandringsfrågor. Syftet med datainsamlingen har varit att möjliggöra en heltäckande bild av de offentliga förvaltningarnas intressen i invandrarföreningar. Studien visar att myndigheter och administrationer som arbetar med integration har allt mer betonat betydelsen av invandrarföreningar i integrationen av invandrare i Finland. Syftet med dessa föreningar från det administrativa perspektivet är att socialisera och aktivera invandrargrupper och individer enligt grundläggande politiska rationaliteter, såsom säkerhet i samhället, befolkningens och individers lycka och välmående, och kulturell pluralism. Å ena sidan utgör invandrarföreningar ”teknik” genom vilken integrerande styrning av individer och samhällen kan skapas. Å andra sidan är föreningarna själva styrda genom flera tekniker, främst finansiering och registrering.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället