IntegrationRapport

The influence of experiences of discrimination on psychological stress: A comparison of seven immigrant groups

Journal of Community & Applied Social Psychology, 10(1)

Syftet med denna studie är att jämföra erfarenheter av diskriminering och deras påverkan på förtroendet för myndigheter och på psykisk ohälsa bland invandrare i Finland. Artikeln bygger på en enkätstudie med ett urval av 1146 invandrare, i åldern mellan 20 och 36 och som representerar sju invandrargrupper (ryssar, finska återvändande, ester, somalier, araber, vietnameser och turkar). Resultaten visar att upplevelser av diskriminering i olika sfärer av livet var starkt prediktiva för det psykiska välbefinnandet av alla invandrare, såväl som av bristen på förtroende för de finska myndigheterna. Men i motsats till de inledande hypoteserna om effekterna av synlighet och kulturell närhet, visar gruppskillnader i psykisk ohälsa inte motsvara de gruppskillnader som observerats i upplevd diskriminering. Dessa resultat diskuteras i ljuset av olika teoretiska perspektiv och förklaringsmodeller för att förklara den låga stressnivå som observerats i den mest synliga och mest kulturellt avlägsna gruppen, trots höga nivåer av upplevd diskriminering.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället