IntegrationRapport

Immigrants' identity negotiations and coping with stigma in different relational frames

Symbolic Interaction, 32(4)

Denna artikel beskriver strategier som invandrare kan sätta in i interaktion ansikte mot ansikte med majoritetsbefolkningen och länkar dessa strategier till relationella ramar och nätverk. Studien bygger på ett antal intervjuer med invandrare i Norge. Genom att fokusera på sammankopplingar mellan identitetshantering och nätverkshantering, utforskar studien ytterligare några av de viktigaste trenderna som redan dokumenterats i den samtida litteraturen om etnicitet. Genom att visa hur relationer med vänner och främlingar presenterar olika möjligheter och begränsningar för självpresentation bidrar artikeln till nya insikter i processer bakom stigma och identitet. Fragmenteringen av sociala nätverks, vilket vanligen förknippas med en svag grad av social integration, är inte nödvändigtvis ett tecken på misslyckad integration eller segregation visar studien. Det kan vara en del av ett större invandraridentitetsprojekt, ett sätt att klara av stigmatisering, och en viktig förutsättning för att integreras i majoritetssamhället.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället