IntegrationRapport

“I could well have said I was Norwegian but nobody would believe me”: Ethnic minority youths' self-representation on social network sites

European Journal of Cultural Studies, 14 (2)

Denna artikel behandlar frågor om identitet på nätet genom att undersöka hur norska invandrarungdomar använder sociala nätverksplatser som utrymmen för personliga uttryck och identitetsarbete. Data för den empiriska analysen är hämtad från en serie av utvalda individuella profiler författade av ungdomar mellan 16 och 20 år. Inslag av text och bilder analyseras för att undersöka hur kulturella identiteter reproduceras eller ifrågasatts i processen för självpresentation. Denna artikel utforskar hur processen för identitetsskapande i dessa virtuella rum återspeglar den typ av identitetspolitik som utspelar sig i det vardagliga livet i det mångkulturella samhället och hur ungdomarna placerar sig själva.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället