IntegrationRapport

Föreningsliv och politiskt deltagande

Detta kapitel diskuterar vilken betydelse skillnader i föreningsengagemang i allmänhet kan ha för att förklara skillnader i politiskt deltagande mellan infödda och invandrade svenskar. Med stöd av det svenska materialet från det europeiska samarbetsprojektet ”European Social Survey” (ESS), och med hänvisning också till andra studier, finner han ett sådant samband beträffande manifestationer men inte valdeltagande. I artikeln prövas då om samma datamaterial kan säga något om varför invandrade deltar mindre än infödda i föreningar samt om dessa skillnader gäller för alla föreningstyper. Det visar sig först och främst att det lägre föreningsdeltagandet hos dem som själva invandrat inte tycks gälla för barn till invandrade. Vidare tycks antalet medlemskap och aktiviteter vara det som spelar roll för det politiska deltagandet och inte vilken typ av förening man är med i. Skillnaden mellan invandrades och inföddas föreningsdeltagande kvarstår även efter kontroll för kunskaper i svenska, attityder till föreningsliv och en rad bakgrundsvariabler. Människor som invandrat är signifikant mindre engagerade än infödda svenskar i tre viktiga föreningstyper, nämligen idrottsföreningar, fackliga organisationer och konsumentorganisationer, däremot inte i religiösa och humanitära organisationer.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället