IntegrationRapport

Föreningsliv, makt och integration – ett inledande perspektiv

Detta inledande kapitel tar upp en del centrala frågor som avhandlas i antologin. Först definieras politisk integration och avgränsas från andra former av integration: kulturell, social, ekonomisk m.m. Sedan diskuteras föreningslivets betydelse och i relation till det mångkulturella samhället. En modell lyfts fram som bygger på två mekanismer för integration genom föreningslivet och fyra möjliga vägar: genom etniska föreningars makt, genom invandrares makt i andra föreningar, genom individuellt deltagande i etniska föreningar och genom individuellt deltagande i andra föreningar. Sedan diskuteras relationen mellan staten och föreningslivet utifrån folkrörelseideal och korporatism samt relationen mellan etniska föreningar och det offentliga på olika nivåer: nationellt som lokalt. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de olika artiklarna i antologin.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället