IntegrationRapport

Den nya svenska arbetarklassen: rasifierade arbetares kamp inom facket

Boken bygger på en fallstudie av nätverket Fackligt Aktiva Invandrare (FAI) och det sammanhang i vilket nätverket verkar. Centralt för studien är att analysera hur klass, kön och rasifiering görs inom facket. Med hjälp av begreppen rasifiering och kulturrasism analyseras den problematiska relationen mellan LO och fackligt aktiva invandrare. Facket har enligt författarna lyckats skapa former för underordnande inkludering genom ett antal institutionella strategier. Bl.a. har facket skapat klara gränser genom diskurser om nationstillhörighet. Författarna visar hur gruppen fackligt aktiva invandrare marginaliseras inom fackföreningsrörelsen, men också hur en bredare etnisk mobilisering kan åstadkommas på den fackliga arenan.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället