IntegrationRapport

Co-production på integrationsområdet - mot ökad demokratisering eller social exkludering?

Masteruppsats,
Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Begreppet "samproduktion" (co-production) eller "systematisk brukarmedverkan" används allt mer för att beskriva hur brukare blir samproducenter, och inte bara mottagare av de offentliga tjänster som de använder. I denna uppsats undersöks hur invandrare tar rollen som samproducenter i offentliga tjänster som syftar till att integrera dem i det svenska samhället och hur de utmaningar som är förknippade med modellen har hanterats. Syftet med avhandlingen är att undersöka om och hur samproduktion kan tillämpas inom integrationsområdet. Modellen antas göra offentliga tjänster mer kostnadseffektiva och förbättra dess kvalité, men också bidra till egenmakt (empowerment) hos brukarna och stärka deras eget ansvar. Hittills har modellen främst tillämpats inom vård och omsorg men lite uppmärksamhet har ägnats hur modellen kan tillämpas inom andra politikområden. Resultaten av denna studie visar att den samlade erfarenheten av att involvera användare i produktionen av tjänsterna är positiv på grund av de unika språkliga och kulturella kunskaper som brukarna besitter. På grund av olika utmaningar, verkar vissa typer av samproduktion som inbegriper direkt medverkan av nuvarande brukare mer tillämpliga inom vård och omsorgsormrådet än inom integrationsområdet. När det gäller tillhandahållandet av tjänster som syftar till att integrera invandrare verkar den mest tillämpbara modellen vara att inkludera etniska organisationer och dess representanter snarare än de enskilda användarna. Detta på grund av den stora utmaningen i användarnas svaga sociala kapital och låg grad av motivation. Det finns dessutom inom integrationsområdet en viss risk att parterna i samproduktionen har motstridiga mål med de tjänsterna som ska produceras. Studien genomfördes genom intervjuer med kommunala politiker, tjänstemän och ordförande för etniska organisationer i två svenska kommuner: Borlänge och Växjö.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället