IntegrationRapport

Civil society, migrant organisations and political parties: theoretical linkages and applications to the Swedish context

Journal of Ethnic and Migration Studies, 30(3)

Denna artikel handlar om invandrarföreningars roll i det civila samhället och den relation de har med andra samhällsaktörer. För det första diskuteras idéer, resonemang och logiker bakom det svenska civila samhället. En "idealmodell" för organisationernas funktioner konstrueras, och invandrarföreningar i den svenska kontexten jämförs med denna modell. För det andra diskuteras invandrarorganisationers roll och betydelsen i relation till de strukturella möjligheter och hinder som finns inom den svenska politiska miljön. Även om den officiella politiken uppmuntrar mobilisering utifrån etnisk tillhörighet kan strukturella förhållanden faktiskt styra föreningarna mot en riktning som gör det svårt att uppnå etnisk mobilisering. Slutligen undersöker artikeln förhållandet mellan invandrarföreningar och de politiska partierna genom exempel och citat från intervjuer med representanter i Malmö. Studien visar att de starka korporativa inslagen i det svenska politiska systemet och de rådande strukturerna gynnar vissa typer av aktörer och vissa typer av kategoriseringar framför andra. Frågor som rör etnicitet saknar en naturlig grund för mobilisering medan frågor som rör klass har en högre potential att bli politiskt relevanta och möjliggör således mobilisering.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället