IntegrationRapport

Bridging and bonding social capital in sport - experiences of young women with an immigrant background

Sport, Education & Society, 13(1)

Denna artikel fokuserar på dimensionen sociala nätverk i det socialt kapitalet, och om deltagande i idrotten leder till ansamling av socialt kapital för unga kvinnor med invandrarbakgrund. Idrott har nämligen länge ansetts av beslutsfattare stödja och främja ett brett spektrum av ideal förknippade med socialt kapital, såsom frivillighet, medborgarskap, demokrati, gemenskap välbefinnande, tillit, interkulturell kunskap och sociala nätverk. Idrottsforskning som bekräftar dessa antaganden är dock svår att finna. Denna artikel är baserad på intervjuer med kvinnliga, andra generationens invandrare, idrottare som bor i Norge, i åldern 16-25 år. Artikeln gör en analytisk distinktion mellan överbryggande socialt kapital inom idrottsföreningar (processen att lära känna människor som kan vara annorlunda än en själv, till exempel personer som tillhör en annan etnisk grupp) och sammanbindande socialt kapital inom idrottsföreningar (aktiviteter där bibehållandet av befintliga relationer med människor som liknar en själv är målet). Resultaten tyder på att unga kvinnor med invandrarbakgrund både överbryggar och sammanbinder socialt kapital inom idrottsföreningar, även om det verkar finnas en del hinder. Idrottsklubbarna visar sig vara väl lämpade arenor för överbryggande socialt kapital bland invandrare från olika etniska minoriteter. Men idrottsföreningarna i denna studie spelar en begränsad roll som arena för överbryggande socialt kapital över klass-gränser och över gränsen invandrare-majoritet.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället