IntegrationRapport

The breakthrough of another West European populist radical right party? The case of the True Finns

Government & Opposition, vol. 45, issue 4

Artikeln handlar om det finska Sannfinn Partiet som nådde nästan 10 procent av de nationella rösterna i Europaparlamentsvalet, 2009 i Finland. Artikeln tar fasta på att detta parti saknar en plats i komparativa studier av liknande partier och att det svårligen låter sig klassificeras enligt gängse definitioner. Dess anhängare har uppfattat partiet som det mest vänsterinriktade av de icke-socialistiska partierna, kommentatorer i finsk media har beskrivit det som ett fall av högerpopulism, medan forskare har belyst det som ett distinkt mitten-populistiskt parti om man ser det i ett större europeiskt perspektiv. Baserat på en noggrann studie av partiets programmatiska produktion sedan starten 1995, syftar den här artikeln till att analysera Sannfinn Partiet utifrån dess ideologiska kärna. Artikeln hävdar att det i själva verket handlar om ett populistiskt radikalt högerparti - med nationell identitet eller finskheten som avgörande begrepp - om än utan den främlingsfientliga extremism som kännetecknar kontinentala motsvarigheter som Danske Folkeparti eller österrikiska Frihetspartiet.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället