IntegrationRapport

Barriers and facilitators to civic engagement among elderly African immigrants in Oslo

Journal of Immigrant & Minority Health, 14(1)

Artikeln undersöker hinder och möjligheter för medborgerligt deltagande bland äldre afrikanska invandrare. Antalet äldre invandrare ökar i Norge och deras deltagande i medborgerliga aktiviteter har visats vara avgörande för deras hälsa och välbefinnande. Denna artikel bygger på en kvalitativ intervju studie av 24 afrikanska invandrare i åldern 50 år och äldre från Oslo. Studien visar på ett antal hinder för deltagande av äldre invandrare i medborgarorganisationer. Dessa hinder är dåligt hälsotillstånd, brist på information om relevanta organisationer, språksvårigheter och misstro mot organisationer. De äldre invandrarna påpekade också att effektiviteten i organisationer att kunna ta itu med samhällsfrågor var en faktor som istället motiverade deras samhällsengagemang. Författarna menar att de hinder som identifierats i denna studie utgör utmaningar för att uppnå norska politiska mål om integration och norsk politik för aktivt åldrande. Därför finns det ett behov av att tjänsteleverantörer och beslutsfattare säkerställer att frivilligorganisationer arbetar med dessa hinder på ett effektivt sätt.

 

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället