IntegrationRapport

Att organisera oenighet – En sociologisk studie av Iranska Riksförbundet och dess medlemsorganisationer

Syftet med studien är att undersöka etniska och organisatoriska aspekter i skapandet och utvecklingen av iranska frivilligorganisationer i Sverige. Studien bygger på en fallstudie av 61 iranska föreningar och fokuserar dels på vilka motiv och behov som fick iranier att gå samman, dels på de svårigheter som föreningarna upplevde i anpassningen till den dominerande modellen av frivilligorganisationer i Sverige. Studien visar att, genom olika aktiviteter försöker iranska föreningar i Sverige möta och tillfredsställa specifika intressen hos sina medlemmar. Studien visar att, förutom den socio-politiska bakgrunden av iranska invandrare påverkas föreningarnas arbete av den Svenska socialpolitiska kontexten. Över tid har organisationernas målsätningar och aktiviteter påverkats av förändrade interna och externa villkor samtidigt som de ursprungliga syftet som fick iranierna att organisera sig har förblivit oförändrade. Resultaten tyder på att de ursprungliga målsättningarna så som bevarandet och spridningen av den iranska kulturen, försvarandet av iraniers politiska, civila och sociala rättigheter i Sverige och stödet till demokrati i Iran är fortfarande de dominerande och prioriterade frågorna för iranska föreningar. Studien tyder vidare på att de svårigheter som iranska föreningar möter är främst resultat av en anpassningsprocess de går igenom. Denna process som i huvudsak handlar om att driva organisationen på ett speciellt sätt, ses som en institutionaliseringsprocess i två steg: extern och intern institutionalisering. Den externa institutionaliseringen, att tillämpa den dominerande modellen av frivilligorganisations som organisationsstruktur, sker ganska snabbt och avlutas med att föreningen registreras. Den interna institutionaliseringen, att applicera och praktisera denna modell, är en lägre process som påbörjas då den externa är avslutad.  Den interna institutionaliseringsprocessen är kopplad till institutionaliseringen och internaliseringen av procedurer som styr föreningslivet och speciellt hur konflikter ska hanteras. På så vis kan den också ses som en intern integration som banar vägen för att organisatoriska färdigheter kan utvecklas vilket i sin tur är en förutsättning för att få frivilligorganisationer att fungera. Iranska föreningar är inte där än enligt studien utan är fortfarande i en formativ utvecklingsfas.

Integration
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället