Det civila samhället och arbetsmarknadenRapport

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin för ungdomar?

Syfte/forskningsfrågor

Rapporten undersöker det arbetsmarknadspolitiska programmet jobbgarantin för ungdomar (16-24 år) som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i tre månader. Forskarna vill veta vad deltagarna gör inom jobbgarantin och hur de upplever programmet. Två grupper jämförs med varandra: de som gått hos Arbetsförmedlingen och de som gått en del av jobbgarantin hos en kompletterande aktör.

Resultat

Programmet var inriktat på jobbsökande, ungdomarna sökte arbete i månaden och fyra av tio säger att de söker fler arbeten än innan de började programmet. De som deltog i aktiviteter hos kompletterande aktör gjorde mer, sökte fler jobb och träffade sin handledare oftare än deltagare hos Arbetsförmedlingen. Deltagarna var överlag positiva.

Metod

Rapporten bygger på en telefonenkät med deltagare i slutet av 2009. 

Det civila samhället och arbetsmarknaden
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället