Boende och bostäderRapport

Tenants' dilemma - On collective action in housing

Housing Studies, 13

Denna artikel diskuterar varför personer som bor i flerbostadshus kan tänkas delta i gemensamma aktiviteter ur ett rationellt handlande-perspektiv. Studien är rent teoretisk, men illustreras med en del empiriska exempel. Kollektivt handlande borde enligt ett spelteoretiskt synsätt vare sig initieras eller upprätthållas utan tydliga incitament för varje enskild persons medverkan. Detta n-personers ”fångarnas dilemma” pekar på att de fall då människor väljer att engagera sig snarare kräver en förklaring än de fall då de inte gör det.

Bengtsson drar slutsatsen att kollektivt handlade enbart kan uppstå under vissa allmänna och specifika villkor som finns i respektive bostadsområde. Några faktorer att ta hänsyn till är att:

  • Olika hyresgäster eller bostadsrättsägare kan ha olika motiv för att delta i kollektivt handlande.
  • Man bör beakta dynamiken i relationerna mellan de boende när man analyserar uppkomsten och upprätthållandet av samarbete.
  • Det finns olika typer av kollektivt handlande som kollektiv konsumtion, kollektivt arbete och kollektivt beslutsfattande.
  • De fysiska och sociala förutsättningarna i olika flerbostadshus kan främja samarbete i större eller mindre utsträckning.
  • Upplåtelseformen bestämmer ofta de institutionella villkoren för det kollektiva handlandet i bostadsområden.
Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället